Podpora - návody, software a časté otázky

Potřebujete-li s čímkoliv poradit, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu info@sleeptracker.cz případně pomocí kontaktního formuláře.

Manuály k budíku Sleeptracker v češtině

Software k hodinkám Sleeptracker

Nový software Sleeptracker

Výrobce hodinek Sleeptracker představil nový software. Jedná se o zcela nový program, který mění způsob prohlížení statistik. Jeho hlavní výhodou je možnost sledování statistik on-line.

 1. Po instalaci je nutná registrace pod Vaším e-mailem a heslem - s těmito přihlašovacími údaji budete poté přistupovat (online) do spánkových statistik
 2. Po registraci a připojení hodinek program stáhne data za předchozí noc ze Sleeptrackeru pod Váš účet
 3. Veškeré statistiky můžete po přihlášení na stránkách my.sleeptracker.com sledovat online
Hlavní změny v samotném programu:
 • Zcela nový design
 • Možnost procházení jednotlivými dny online - z jakéhokoliv počítače
 • Údaje, které lze ze statistik ve dni, za který jste stáhli data vyčíst:
  • čas ulehnutí
  • čas nastavení alarmu
  • čas skutečného probuzení
  • celková doba spánku
  • okamžiky, kdy byl monitoring spánku přerušen
  • Celkové "skóre" spánku (počítá se z faktorů - celková doba spánku, kvalita a počet přerušení spánku atd.)

Vysvětlení základních pojmů

Téměř bdělý okamžik (ALMOST AWAKE MOMENT - AAM)
AAM nastávají v průběhu celého spánku. Někdy je AAM spuštěn vnějším vlivem, jako např. hlukem, ale převážně se AAM objevují kolem REM fáze spánku. Když jste v AAM, můžete se hýbat, nebo se dokonce v posteli posadit a podívat se, kolik je hodin, ale obvykle opět rychle usnete a ráno si tyto situace vůbec nepamatujete. AAM jsou velmi krátké, většinou trvají méně než 20 vteřin Sleeptracker Vás budí právě, když jste v AAM – tehdy se budíte nejlépe.


DATA A
Data A je průměrný čas mezi vašimi téměř bdělými okamžiky. DATA A zobrazují všechny nabízené modely. Čím je číslo DATA A vyšší, tím lépe jste v noci spali (tím méně jste měli téměř bdělých okamžiků, tzn. že jste delší dobu tvrdě spali = regenerovali tělo).


REM fáze spánku
REM fáze dodává sílu naší psychice (myšlení, uvažování, rozhodování, představování). Konsoliduje a zpevňuje nejen paměť, ale i ostatní poznávací schopnosti. V průběhu REM stádia dochází k náhlému výskytu očních pohybů, jež trvají 10–20 sekund. V průběhu REM spánku je člověk téměř strnulý, ušetřen je pouze srdeční sval, bránice, okohybné svaly a hladké svalstvo. Při REM fázi začne člověk těžce a nepravidelně dýchat. Jeho srdeční frekvence se zvyšuje na hodnoty, které odpovídají bdělému stavu. Při REM fázi spánku sníme. Téměř bdělé momenty se vyskytují zpravidla těsně před nebo po REM fázi spánku.


NONREM fáze spánku
Při NREM spánku (zejména ve 3 a 4 stádiu) regenerujeme naše tělo po fyzické stránce. NREM spánek vyrovnává úbytek tělesných sil. NREM spánek sestává ze čtyř stádií o různé hloubce spánku:

 • 1. stádium trvá pouze několik minut a je přechodem od bdění k začátku spánku.
 • 2. stádium: vyskytují se spánková vřeténka, jedná se o krátké úseky rytmických vln s frekvencí 12–16 Hz. Jejich amplituda v průběhu celého EEG náhle klesá a narůstá (K-komplex).
 • 3. stádium (delta spánek): objevují se pomalé vlny o frekvenci 1 - 2 Hz, které se označují jako vlna delta, a představují asi 20 - 50% všech vln. V této fázi už je člověka obtížné probudit např. hlukem, ale stále je možné jej vzbudit např. voláním jeho jména nebo dětským pláčem.
 • 4. stádium (delta spánek): delta vlny tvoří více než 50% všech vln, jedná se o velmi hluboký spánek. Stádia 3 a 4 se někdy nazývají u člověka hluboký NREM spánek nebo delta spánek.

Často kladené otázky (FAQ)

 1. Kolik téměř bdělých okamžiků (AAM) v průměru zaznamená většina lidí za noc?
 2. Jak si mohu prohlédnout průběh svého spánku a zjistit z něj potřebná data?
 3. Jestliže půjdu během noci na WC nebo něco zkontrolovat, ovlivní to má data o spánku?
 4. Co vlastně monitoruje Sleeptracker?
 5. Má budík Sleeptracker 24 hodinový čas (tedy nikoliv jen AM a PM)?
 6. Jak pevně upnuté bych měl nosit své hodinky Sleeptracker?
 7. Pomůže mi budík Sleeptracker k tomu abych spal lépe?
 8. Pomůže mi budík Sleeptracker k tomu, aby se mi vstávalo lépe?
 9. Je budík Sleeptracker lékařský přístroj?
 10. Mohu použít budík Sleeptracker k tomu, abych zkrátil dobu spánku?
 11. Jak dlouho vydrží baterie v budíku Sleeptracker?
 12. Jaký typ baterie potřebuji do budíku Sleeptracker?

Kolik téměř bdělých okamžiků (AAM) v průměru zaznamená většina lidí za noc?
Průměr počtů AAM za noc neexistuje , protože každý spí jinak. Faktory, které mohou ovlivnit počet AAM jsou například věk, strava, léky, cvičení, kolik jste toho naspali v minulých nocích, stres a další faktory. Důležité je číslo DATA A. Pokud je vysoké (20-35 minut), spali jste dobře.


Jak si mohu prohlédnout průběh svého spánku a zjistit z něj potřebná data?
V budíku SLEEPTRACKER® pomocí tlačítka MODE neklikejte na DATA, kde naleznete všechny vaše téměř bdělé okamžiky a průměrný čas mezi nimi. Tyto okamžiky můžete sledovat po několik nocí a podle toho zjistíte jak neklidný byl Váš spánek každou noc ve vztahu k ostatním.

Abyste si prohlédli údaje o spánku, stiskněte MODE, dokud se nedostanete k DATA. Na displeji se objeví "Data 1" = čas vašeho prvního téměř bdělého okamžiku během spánku předešlé noci. Stiskněte levá tlačítka, abyste si prohlédli všechny okamžiky téměř bdělého stavu ("Data 2," "Data 3," atd.). Když se dostanete na konec této série časů, Sleeptracker zobrazí DATA A, což znamená "Data Average": průměrné časové období mezi okamžiky téměř bdělého stavu. Čím vyšší je DATA A, tím kvalitnější jste měli spánek.

Příklad: Spíte 8 hodin a za tu dobu Vám Sleeptracker naměřil 16 téměř bdělých okamžiků (AAM). Časy těchto 16 okamžiků se ukáží v DATA. Na konci této série časů Sleeptracker ukáže DATA A (průměr mezi AAM). V tomto případě to bude 30 minut – tzn. průměrný čas mezi jedním, druhým až šestnáctým AAM byl za celou noc 30 minut.

Příští noc Sleeptracker může ukázat, že jste měli 13 AAM během 8 hodin spánku, což naznačuje, že jste spali tvrději a lépe, než když jste prošli 16 AAM. Jestliže jste ale měli například 20 AAM, tak jste se moc kvalitně nevyspali – příčinou vyšších AAM může být změna stravy, usínání v jiný než obvyklý čas, stres atp. Po několika nocích (několika měřeních) zjistíte, které faktory mohouu ovlivňovat Váš spánek a můžete je změnit tak, abyste spali lépe. Pozn. veškerý monitoring spánkových dat můžete provádět daleko pohodlněji pomocí programu pro prohlížení spánkových dat, který nahrajete na PC a pomocí USB kabelu potřebná data ze Sleeptrackeru přehrajete. Program pro monitoring spánkových dat funguje s modely ELITE.


Jestliže půjdu během noci na WC nebo něco zkontrolovat, ovlivní to má data o spánku?
Protože většina z nás se probouzí nebo vstává v průběhu noci, byl budík SLEEPTRACKER® navržen tak, aby zaznamenával údaje pouze tehdy, když spíte. Jeho vnitřní sensory rozpoznají, kdy jste vzhůru a hýbete se. Proto, když vstanete ve 2:00 hodiny ráno a jdete si opět lehnout ve 3:00 hodiny ráno, ta hodina, kterou jste byli vzhůru, bude zaznamenána jako jeden "téměř bdělý" okamžik ve 2:00 ráno. Obdobně to bude i tehdy, když se budete během noci nějakou chvíli převalovat a otáčet, tak tato doba bude zaznamenána jako samostatná událost a budík SLEEPTRACKER® zastaví nahrávání údajů po dobu, co budete vzhůru. Jakmile opět usnete, budík SLEEPTRACKER® se automaticky vrátí k programu na získávání údajů.


Co vlastně monitoruje Sleeptracker?
Sleeptracker vyhledává a zaznamenává krátká období pohybu těla, která jsou spojována s téměř bdělými okamžiky nebo velmi lehkými fázemi spánku. Stisknutím MODE a najetím na DATA, si můžete následující den prohlédnout své téměř bdělé okamžiky. Sleeptracker zobrazí sérii časů, ukazujících vaše téměř bdělé okamžiky v průběhu noci (zobrazeno jako “Data 1,”“Data 2,” atd.). Na konci této série se objeví průměrný čas mezi vašimi téměř bdělými okamžiky – DATA A. Čím vyšší je hodnota DATA A, tím lépe jste v noci spali, tím lépe jste regenerovali tělo. Obvyklá hodnota DATA A je cca 20 až 35 minut.


Má budík Sleeptracker 24 hodinový čas (tedy nikoliv jen AM a PM)?
Ano. Budík Sleeptracker má 24 hodinový čas.


Jak pevně upnuté bych měl nosit své hodinky Sleeptracker?
Noste budík Sleeptracker jako jiné běžné náramkové hodinky. Měly by dostatečně přiléhat, abyste umožnili dostatečný kontakt s Vaším zápěstím (ne tak volně, aby se vám točily kolem ruky), ale ne tak těsně, aby vám to bylo nepříjemné.


Pomůže mi budík Sleeptracker k tomu abych spal lépe?
Ano i Ne. Budík SLEEPTRACKER® sám o sobě je určen k tomu, aby zaznamenal průběh vašeho spánku, abyste mohli zjistit, jak tvrdě spíte, ale nemůže řídit faktory, které mají vliv na váš spánek. Je na vás, abyste tyto faktory znali a měnili tak, aby byl váš spánek kvalitnější.


Pomůže mi budík Sleeptracker k tomu, aby se mi vstávalo lépe?
Rozhodně ANO. Budík Sleeptracker je navržen hlavně k tomu, aby Vás ráno probudil přesně v tom okamžiku, kdy se budete cítit svěží, odpočatí a připravení začít nový den.


Je budík Sleeptracker lékařský přístroj?
Ne, budík Sleeptracker není lékařský přístroj a neměl by být používán k léčení nemocí spojených se spánkem. Kdokoli, kdo má podezření, že má potíže se spánkem, které se dají lékařsky diagnostikovat, by měl navštívit lékaře.


Mohu použít budík Sleeptracker k tomu, abych zkrátil dobu spánku?
Neměli byste používat budík Sleeptracker ke zkracování svého pravidelného nočního spánku. Lékaři doporučují v průměru 8 hodin spánku za noc.


Jak dlouho vydrží baterie v budíku Sleeptracker?
Životnost baterie v budíku Sleeptracker bude záležet na tom, jak často používáte podsvícení. S běžným používáním by Vám měla vydržet alespoň 12 měsíců.


Jaký typ baterie potřebuji do budíku Sleeptracker?
CR 2032. Jestliže je nutné baterii vyměnit, doporučujeme vám, abyste svůj Sleeptracker vzali k odborníkovi. Nevhodné nahrazení baterie může poškodit hodinky a anulovat Vaši záruku od výrobce.

dámské a pánské hodinky Sleeptracker