Jak fungují hodinky Sleeptracker?

Podrobný návod hodinek Sleeptracker:
 1. Popis tlačítek
 2. Nastavení Sleeptrackeru
 3. Vyhodnocení spánkových dat

Hodinky Sleeptracker během celé noci monitorují pohyby vašeho těla. Sleeptracker nosíte na zápěstí jako hodinky, takže jeho vnitřní senzor rozpozná i ty nejnepatrnější pohyby vašeho těla. Stačí nastavit interval, ve kterém vás má vzbudit (třeba 7.00 - 7.20), a poté již Sleeptracker sleduje vaše tělo a hledá optimální okamžik v tomto intervalu – říká se mu „téměř bdělý okamžik“. Jakmile ho najde, tak vás probudí. Zbaví vás tak ranní únavy a o pár minut vám prodlouží den.

Když spíme, tak naše tělo prochází řadou spánkových cyklů. Během osmihodinového spánku projde dospělý člověk průměrně čtyřmi až pěti úplnými spánkovými cykly. Typický cyklus trvá 90 až 110 minut a má pět různých fází. Fáze jedna až čtyři označují různou hloubku spánku, kdy fáze jedna je lehký spánek a fáze 4 spánek nejhlubší. Ve fázích tři a čtyři, které jsou také nazývány jako Delta spánek, dochází k fyzické regeneraci. Zcela odlišná pátá fáze, která je také známa jako REM (Rapid Eye Movement) spánek, se vyznačuje rozsáhlými fyziologickými změnami jako je zrychlený dech, zvýšená aktivita mozku, rychlé pohyby očí a uvolnění svalů. Během REM spánku se nám zdají sny.

V první třetině spánku je Delta fáze delší než fáze REM, ale jak noc postupuje, delta spánek se zkracuje. V poslední třetině spánku, delta fáze obvykle ustává, zatímco REM fáze se prodlužuje.

grafické znázornění spánkového cyklu

Na grafu vidíte, že se během každého spánkového cyklu člověk několikrát dostane do tak lehkého spánku, že se téměř probudí (téměř bdělý okamžik). Frekvence výskytu těchto okamžiků se v průběhu noci mění. Pokud se do lehkého spánku dostanete v přednastaveném intervalu pro vzbuzení, Sleeptracker vás jemně probudí. Výsledkem je, že se probouzíte odpočatí a ne malátní. Vstávání nebylo nikdy snadnější.

Hodinky Sleeptracker - všechny modely

S hodinkami Sleeptracker se začnete probouzet s chutí!

Objednejte si hodinky Sleeptracker s dopravou zdarma a se 100% garancí vrácení peněz do 14 dnů. Všechny modely máme skladem a odesíláme je do dvou pracovních dnů. Jsme výhradní distributory pro ČR a SR.

Objednat

Návod pro užívání hodinek Sleeptracker Elite

1. Tlačítka a funkce hodinek

Tlačítka hodinek SleeptrackerMODE
Pomocí tohoto tlačítka přepínáte mezi jednotlivými funkcemi Sleeptrackeru, tj. aktuální čas, čas buzení, okno pro buzení, čas usnutí a přehled spánkových dat. Pokud zrovna nastavujete nějakou hodnotu (SET), stisknutím tlačítka MODE nastavování ukončíte (displej přestane blikat).

SET
Stisknutím a držením tlačítka SET zahájíte nastavování hodnot v jednotlivých funkcích budíku. Pomocí tlačítek nalevo (GLOW, DOWN) nastavte požadovanou hodnotu a dalším stisknutím tlačítka SET přejděte na následující hodnotu (např. z hodin na minuty).

GLOW
Toto tlačítko zapíná podsvícení displeje. Používá se také při nastavování Sleeptrackeru při předchozím stisknutí tlačítka SET. Jeho stisknutím se nastavovaná hodnota zvýší.

DOWN
Toto tlačítko se používá při nastavování Sleeptrackeru. Jeho stisknutím se nastavovaná hodnota sníží.

Mějte na paměti, že:

 1. Tlačítko SET je potřeba pro aktivaci nastavování přidržet přibližně 3 sekundy. Je to kvůli tomu, aby se předešlo nechtěným změnám nastavení během spánku.
 2. Pokud není po dobu jedné minuty zmáčknuto žádné tlačítko, Sleeptracker se automaticky přepne do režimu zobrazování času a data.
 3. Podsvícení displeje je energeticky velmi náročné a jeho časté používaní může snížit životnost baterie.
 4. Symboly Symbol buzení zvukem (buzení zvukem) nebo Symbol buzení vibracemi (buzení vibracemi) nebo oba najednou musí být aktivovány, jinak bude Sleeptracker fungovat jen jako hodinky, čili nebude vás budit a nahrávat spánková data.


2. Jak používat Sleeptracker?

Jak nosit Sleeptracker?

Sleeptracker se nosí na zápěstí displejem nahoru a páskem utaženým tak, aby byl v kontaktu se zápěstím jako klasické hodinky. Sleeptracker můžete nosit kdykoliv, ale k tomu, aby plnil svou funkci, stačí, když jej budete nosit v noci.

Sleeptracker má čtyři tlačítka, pomocí kterých můžete, zapnout podsvícení displeje, nastavit budík, interval pro buzení, čas a datum nebo číst údaje o spánku. Jednotlivé kroky při nastavování Sleeptrackeru jsou podrobně popsány v sekci Tlačítka výše.

Nastavení buzení

Nastavení buzení

 1. Pro nastavení času, kdy vás má Sleeptracker vzbudit, zmáčkněte tlačítko MODE, dokud se na první řádce displeje nezobrazí nápis Alarm.
 2. Zmáčkněte a držte tlačítko SET, dokud nezačnou blikat hodiny.
 3. Znovu mačkejte tlačítko SET, dokud nezačne blikat údaj, který chcete nastavit (hodiny, minuty, AM/PM/24 hodinový režim).
 4. Pomocí tlačítek na levé straně nastavte požadovanou hodnotu.
 5. Stiskněte tlačítko MODE pro uložení nastavených hodnot. Zůstaňte stále v okně Alarm.
 6. Pomocí dlouhého stisku tlačítka GLOW nastavte požadovaný režim zvonění budíku. Máte celkem 4 možnosti a to vyzvánění Symbol buzení zvukem, vyzvánění a vibrace Symbol buzení vibracemi i zvukem, pouze vibrace Symbol buzení vibracemi a vypnuto. Aktuálně nastavený režim se zobrazuje pomocí symbolu pro vibrace a symbolu pro vyzvánění.

Nastavení okna pro buzení (Alarm Window)

Nastavení okna pro buzeníInterval pro buzení (Alarm Window) je časový úsek, ve kterém si přejete, aby Vás Sleeptracker vzbudil. Pokud interval pro buzení nastavíte na nulu, pak se Sleeptracker bude chovat jako běžný budík a začne zvonit v čase, který si nastavíte v režimu Alarm. Je důležité si uvědomit, že čím větší je tento interval, tím větší je pravděpodobnost, že Sleeptracker v tomto intervalu nalezne vhodný okamžik pro vaše probuzení.

 1. Pro nastavení intervalu, ve kterém vás Sleeptracker bude moci vzbudit, nejprve zmáčkněte dvakrát tlačítko MODE, dokud se na první řádce displeje nezobrazí nápis Window.
 2. Zmáčkněte a držte tlačítko SET, dokud nezačnou blikat minuty.
 3. Pomocí tlačítek na levé straně nastavte požadovanou hodnotu (0 až 90 minut) . Tento údaj znamená o kolik minut dříve vás může Sleeptracker probudit, pokud pro to najde vhodný okamžik. 20-30 minutový interval je většinou dostatečně dlouhý (nastavte tedy interval 20 nebo 30).
 4. Stiskněte tlačítko MODE pro uložení nastavených hodnot.

Nahrávání spánkového cyklu

Chcete-li, můžete celou dobu Vašeho spánku monitorovat. Další dny si pak průběh Vašeho spánku můžete stáhnout ze Sleeptrackeru do PC a ve speciálním software se podívat, jak (ne)kvalitně jste spali. Může Vám to pomoci k odhalení spánkových chyb, které děláte. K tomu, aby bylo možné spánkový cyklus monitorovat, stačí před spaním zapnout nahrávání spánkového cyklu.

Pro začátek nahrávání Vašeho spánkové cyklu stiskněte a držte tlačitko DOWN po dobu tří sekund.

Poznámka: Funkci nahrávání spánkového cyklu můžete aktivovat po dobu dvanácti hodin před stanoveným časem buzení. Jestliže se pokusíte začít nahrávát Váš spánkový cyklus před tímto časovým úsekem, nebude to možné - v takovém případě Vás Sleeptracker upozorní trojím pípnutím (nebo třemi vibracemi, podle toho, jaký způsob buzení máte nataven).

Jestliže se uprostřed noci vzbudíte (například z důvodu návštěvy toalety), lze opětovným podržením tlačítka DOWN vypnout (a poté opět zapnout) režim nahrávání spánkového cyklu.

Příklad: Dobu buzení si nastavíte na 7.30 ráno. Čas od kterého můžete Váš spánkový cyklus začít nahrávat je tedy 19.30 večer, tedy maximálně 12 hodin před nastaveným časem buzení.

Poznámka: Zapnutí či vypnutí funkce nahrávání spánkového cyklu nemá žádný vliv na samotnou funkci buzení pomocí Sleeptrackeru. Jedná se o funkci, díky které si případně můžete Váš spánkový cyklus prohlédnout v počítači a dle toho vyhodnotit kvalitu spánku.


3. Prohlížení spánkových dat

Sleeptracker během spánku sleduje vaše tělo a ukládá okamžiky, kdy jste byli ve velmi lehkém spánku. Časy těchto okamžiků jsou dostupné v režimu prohlížení. Do tohoto režimu se dostanete, když čtyřikrát zmáčknete tlačítko MODE. Na displeji se objeví nápis Data. V tomto režimu můžete zjistit kolikrát a kdy jste se během noci téměř probudili a jaká byla průměrná doba mezi těmito okamžiky. Každý takový okamžik je zobrazen v chronologickém pořadí jako Data 1, Data 2 atd. Na konci posloupnosti těchto časů Sleeptracker zobrazí Data A, což je průměrná doba mezi okamžiky, kdy jste se téměř probudili (téměř bdělými okamžiky).

Prohlížení dat na hodinkách

 1. Pro vstup do režimu pohlížení dat nejprve čtyřikrát zmáčkněte tlačítko MODE, dokud se na první řádce displeje nezobrazí nápis Data.
 2. Pomocí tlačítek na levé straně přecházejte mezi jednotlivými údaji (Data1, Data2…).
 3. Na konci řady Data naleznete DATA A.

DATA A
Díky údaji DATA A zjistíte, jak klidně jste spali. Pokud je DATA A (průměrný čas mezi okamžiky, kdy se téměř probudíte – téměř bdělými okamžiky) delší v porovnání s jinými nocemi, spali jste klidněji než obvykle. Pokud je krátký, spali jste hůře. Pokud usínáte a vstáváte obvykle ve stejnou dobu, vaše DATA A by mělo být podobné. Během typického nočního spánku se DATA A obvykle pohybuje mezi 20 až 35 minutami. Čím větší je DATA A, tím méně často jste se téměř probudili a tím lépe jste spali.

Chcete-li si kontrolovat kvalitu vašeho spánku, podívejte se zda-li se vaše naměřená DATA A prodlužují s tím, jak používáte Sleeptracker. Pokud vám DATA A narůstají, znamená to, že se vám dostává celkově klidnějšího spánku. Nicméně ani nízké číslo DATA A vás nemusí znepokojovat v případě, že vaše data ukazují, že během noci procházíte kromě téměř bdělých okamžiků také dlouhými fázemi hlubokého spánku.

Ukázková data za jednu nocSpánková data doporučujeme porovnávat s daty z dalších 7-10 nocí - máte tak lepší možnost zjistit, které noci jste spali klidně a ve kterých jste toho naopak moc nenaspali. Čím více téměř bdělých okamžiků (TBO) v porovnání s ostatními nocemi ve svých spánkových datech naleznete, tím méně klidně jste spali (a tím méně jste regenerovali vaše tělo). Pokud je váš spánek konzistentní, bude Vaše DATA A (průměrný čas mezi TBO) každou noc přibližně stejný (+- pár minut). Pokud se však Vaše DATA A výrazně liší v porovnání s ostatními nocemi, vzpomeňte si, jaké aktivity, které by mohly ovlivnit váš spánek, jste před spánkem prováděli. Kvalitu spánku může ovlivnit například alkohol, nikotin, kofein, jídlo či cvičení před spaním, kořeněná jídla, stres, teplota v ložnici, hluk atd.

Díky Sleeptrackeru rozpoznáte neklidný spánek (tzn. nízké číslo DATA A) a aktivity, která jej způsobila, se můžete před dalším spánkem vyvarovat. Jestliže Sleeptracker zaznamená téměř bdělý okamžik (TBO), bude po dobu dalších osmi minut jakékoliv jiné TBO ignorovat. Toto opatření slouží k zabránění ukládání dalších TBO, například když jdete uprostřed noci na záchod. Vstanete-li však z postele na delší dobu, než je osm minut, bude Sleeptracker ukládat TBO vždy po osmi minutách - dokud znovu neusnete. Nahraná spánková data z dané noci proto budou značně nepřesná. Nahrávání spánkových dat však nemá žádný vliv na funkci budíku - Sleeptracker vás vzbudí v první TBO v čase, ve kterém jste si nastavili, že chcete vstávat (Alarm a Window).